Lena Magnusson


Lusten och nyfikenheten att skapa, uttrycka någon känsla, utforska något jag inte vet hur det är, det är den längtan och glädjen som finns i skapandet för mig.
Jag tycker om formen på musslorna, så sluten, hemlighetsfull eller öppen. Strukturen, slät och len eller gammal skrovlig, kanske med växter eller djur på skalet? Alla musslor får bli olika, precis som i naturen.
Det behövs växter också…böljande till musslorna, kanske som vattendjur…? Från musslornas värld blir jag nyfiken på fröställningar i olika former och strukturer, de växer i storlek. De olika fröställningarna känns besläktade med musslorna, några som öppnar sig försiktigt, fulla med frön och liv.


Keramikverkstad på gården Bruse där jag arbetar med lergods som både bränns traditionellt eller effektbränns.
Utbildning är 2 år keramiklinje på Helliden och modelleringskurser…och mycket eget skapande.

Kontaktuppgifter


Lena Magnusson

Keramikverkstad på gården Bruse


lena.magnusson@telia.com

0736-457070


brusedesign.se

Instagram: bruse_design


KOiJ Konsthantverk | Smedjegatan 22 | 553 20 Jönköping | 036-12 18 94 | info@koij.se