Johan Rydberg

 

”Traditionellt järnsmide där järnet formas med hjälp av värme, städ och hammare.”

 

Jag jobbar med gammaldags varmsmide av järn och gillar att se tillbaka på gammalt smide och slöjd och sedan använda mig av det gamla formspråket i nya och moderna produkter.

 

Tillverkar allt från brukssmide till konstsmide.

 

 

Kontaktuppgifter

 

076-813 92 74

rydbergssmide@gmail.com

 

 

KOiJ Konsthantverk | Smedjegatan 22 | 553 20 Jönköping | 036-12 18 94 | info@koij.se